1804 Bezmaksas tālrunis
Uzdot jautājumu
Mēs jums atbildēsim 3 stundu laikā

Autonomā gazifikācija lauksaimniecības uzņēmumiem

Jebkurš, kurš darbojas lauksaimniecības vai ražošanas uzņēmumā zina, ka ražošanas izmaksās būtisks katrs cents un ka pat nelielas izmaksu pozīciju svārstības var nozīmēt atšķirību starp rentablu un nerentablu biznesa situāciju. Tāpat zināms, ka lielākā daļa lielo lauksaimniecības ražotņu atrodas ārpus pilsētām un nereti arī tālu no centrālajām dabasgāzes maģistrālēm, kā rezultātā dabasgāzes izmantošana ražošanas procesā nav izdevīga izvēle – pieslēgšanās centrālajai maģistrālei šādā gadījumā prasītu pārāk lielus finanšu resursus un laika ieguldījumu.

Taču enerģijas patēriņš lauksamnieciskajā ražošana mēdz būt liels, un bieži dabasgāzes vietā uzņēmumi joprojām kā enerģijas avotu izmanto šķidro (dīzeļdegvielu vai mazutu) vai cieto (ogles, malku vai šķeldas) kurināmo. Kurināmais tiek izmantots gan lauksaimniecības tehnikai, gan arī dažādām citām vajadzībām, piemēram, ēku apkurināšanai, graudu kaltēm, elektriskajiem ģeneratoriem. Taču mūsdienās lielie uzņēmumi, kuriem būtiska energoefektivitāte un ražošanas rentabilitāte, aizvien biežāk šos kurināmā veidus aizvieto ar daudz efektīvāko un finansiāli izdevīgāko kurināmo – sašķidrināto gāzi.  

Autonomā gazifikācija jeb neatkarīgas gāzapgādes sistēmas ieviešana, kurā uzņēmums tiek apgādāts ar sašķidrināto propāna un butāna gāzi ir lielisks risinājums ikvienam ražošanas uzņēmumam, kurš neatrodas dabasgāzes centrālās maģistrāles tuvumā. Uzzini vairāk par to, kā neatkarīgās gāzapgādes sistēmas darbojas lauksaimniecības uzņēmumos un kāpēc to ieviešana ir tik izdevīga!

Graudu kaltes komplekss "Balticovo" - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz
Graudu kaltes komplekss "Balticovo" - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz

Neatkarīgās gāzapgādes sistēmas ierīkošana un darbība

Neatkarīgās jeb autonomās gāzapgādes sistēmas ierīkošana un tās darbības princips lauksaimniecības uzņēmumos ir vienkāršs. Tāpat kā tad, kad sistēma tiek ierīkota privātīpašumā, arī biznesa aprīkošanas gadījumā nozīmīgākais sistēmas elements ir gāzes tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai. Uzņēmuma lielums un ikdienas ražošanas vajadzības nosaka to, kāda tilpuma tvertne vai tvertnes tiks izvēlētas un vai nepieciešams uzņēmuma teritorijā uzbūvēt arī rezervuāru parku, kas sastāv no vairākām savstarpēji savienotām tilpnēm.

Pa pazemē ierīkotiem gāzes vadiem sašķidrinātā gāze no tvertnēm nonāk gāzi patērējošās uzņēmuma iekārtās. Šie gāzesvadi tiek aprīkoti ar papildu ierīcēm, kuras garantē autonomās gāzapgādes sistēmas drošumu. Savukārt, ja konkrētā uzņēmuma sašķidrinātās gāzes patēriņa apjoms ir augsts, autonomās gāzapgādes sistēma tiek aprīkota arī ar iztvaicētājiem un gāzes reducēšanas sistēmu. Iztvaicētājos gāzes šķidrā fāze tiek transformēta gāzveida stāvoklī, savukārt reducēšanas sistēma nodrošina vajadzīgo spiedienu iekārtai, kura patērē sašķidrināto gāzi.

Tāpat kā privātmājās esošās gāzapgādes iekārtas, arī uzņēmumiem paredzētās autonomās gāzapgādes iekārtas ir aprīkotas ar telemetrijas sistēmām, kas ļauj sekot līdzi sašķidrinātās gāzes līmenim tvertnēs. Līdz ko gāzes līmenis tvertne ir zemāks par noteiktu līmeni, telemetrijas sistēma automātiski nosūtu ziņu uz Intergaz centrālo biroju, kura speciālists uzreiz sazinās ar uzņēmumu, lai vienotos par ērtu laiku gāzes piegādei. Zināms, ka lauksaimniecības ražotnēm ir būtisks nepārtraukts un netraucēts ražošanas process, tāpēc automātiska gāzapgādes sistēma ir ideāls, ērts un drošs risinājums.

3x 9,15 m3 gāzes tvertnes. Graudu kaltes komplekss "Balticovo" - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz
3x 9,15 m3 gāzes tvertnes. Graudu kaltes komplekss "Balticovo" - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz

Neatkarīgās gāzapgādes sistēmas priekšrocības

Kā jau iepriekš minēts, automātiskā gāzapgādes sistēma, kurā tiek izmantota sašķidrinātā gāze, ir ekonomiski visizdevīgākais risinājums, salīdzinot ar citiem ražošanas uzņēmumiem pieejamiem kurināmā veidiem, jo sašķidrinātajai gāzei piemīt augstāka siltumietilpība, un tai ir arī zems inertums. Ar sašķidrinātās gāzes sistēmas ieviešanu un izmantošanu saistīti arī zemi ekspluatācijas izdevumi, jo gāzes iekārtas: gāzes degļi, gāzes katli un citi ir ievērojami ilgstspējīgāki, nekā cietā kurināmā un dīzeļdegvielas aprīkojums. To iespējams nodrošināt tāpēc, ka sistēmā lietotajai sašķidrinātajai gāzei ir zemāks sēra savienojumu saturs.  

Būtisks faktors, kas sašķidrināto gāzi padara par ērtāku, izdevīgāku un uzticamāku risinājumu, nekā citi kurināmā veidi, ir arī tas, ka gāzes lietošana neparedz ikgadēju kvotu saņemšanu, kas ir obligāta, lietojot bezakcīzes dīzeļdegvielas kurināmo. Autonomās gāzes apgādes sistēmas izdevīgums un ērtums izpaužas arī tajā, ka šī sistēma spēj nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu. Sašķidrinātā gāze iztvaiko pat –40 °C temperatūrā, tādējādi ražošanas process tiks nodrošināts jebkādos apstākļos.

Autonomā gāzes apgādes iekārta ir pilnībā automatizēta – tās uzturēšana neprasa patstāvīgu apkalpojošā personāla klātbūtni. Kā jau iepriekš minēts, automatizēta ir arī sistēma, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta gāzes krājumu papildināšana. Savukārt, sistēmas uzbūve nodrošina pilnīgu aizsardzību pret degvielas zādzību, no kā uzņēmumi nereti nav pasargāti dīzeļdegvielas vai cietā kurināmā lietošanas gadījumā. Gāzi no hermētiskās tvertnes, kurā tā iepildīta zem 16 atmosfēru spiediena, iespējams izsūknēt tikai ar speciālu iekārtu.  

Mūsdienās daudziem uzņēmumiem aizvien būtiskāks ražošanas faktors ir arī videi draudzīga pieeja jeb ekoloģiskums. Sašķidrinātā gāze ir ekoloģiski tīrs kurināmā veids, un izdala daudz mazāk kaitīgu vielu, salīdzinot ar cietajiem vai šķidrajiem kurināmā veidi. Gāzes sadegšanas procesā neveidojas arī kvēpi, sodrēji vai nepatīkamas smakas.  

3D vizualizācija - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz
3D vizualizācija - Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz

Kāda tipa uzņēmumiem piemērotas autonomās gāzapgādes sistēmas?

Dažādās lauksaimniecības un ražošanas nozarēs tiek izmantoti visdažādākie tehnoloģiskie procesi, kuros iespējams veiksmīgi izmantot sašķidrināto gāzi.

Graudu kaltes

Kā jau iepriekš minējām, ikviens, kurš darbojas ražošanas nozarē, bet, it īpaši lauksaimniecības jomā, zina, ka produkta pašizmaksas veidošanās procesā būtiski ir izmaksas samazināt, kur vien iespējams. Graudu kaltēs to ir iespējams panākt, izmantojot autonomo gāzapgādes sistēmu. Novākto graudu žāvēšanā (un it īpaši, ja graudu sezona bijusi lietaina) nepieciešami būtiski enerģijas ieguldījumi. Gāzapgādes sistēma uztur kaltē optimālu temperatūru, un tādējādi paaugstina produkcijas kvalitāti.  

Tāpat graudu kaltēm autonomā gāzes sistēma lieti noderēs tās ekoloģisko priekšrocību dēļ. Sadegot sašķidrinātā gāze neveido kodīgus dūmus, tādējādi graudos nenonāk degšanas galaprodukti. Šī iemesla dēļ gāzes degļus iespējams uzstādīt pašā kaltē un enerģiju izmantot tieši, neradot nekādus enerģijas zudumus.

Siltumnīcas

Arī siltumnīcu apsildīšanas gadījumā autonomā gāze apgādes iekārta ar sašķidrināto gāzi ir izdevīgāks risinājums, nekā dīzeļdegvielas kurināmais. Siltumnīcu apsildīšanai tiek izmantoti infrasarkanie gāzes starotāji ar lietderības koeficientu līdz 80%. Šie starotāji neapsilda visu siltumnīcas laukumu, bet energoefektivitātes nolūkos dod iespēju apsildīt tilai konkrētās siltumnīcas platības, un nodrošina pilnu kontroli pār siltumnīcas augiem nepieciešamo konkrēto mikroklimatu.

Kūtis, staļļi, vistaudzētavas, cūku fermas

Autonomās gāzes apgādes iekārtas ir ērti izmantot arī gazifikācijai kūtīs, staļļos, vistaudzētavās un cūku fermās. Konkrētās telpas var tikt apkurinātas, piemēram, ar klasiskajiem karstā ūdens apkures radioatoriem, kuriem paredzēto ūdeni var uzsildīt ar gāzes katla palīdzību. Tāpat var tikt izmantota iekārta, kas nepastarpināti uzsilda gaisu, un piegādā to telpai.  

Organisko atkritumu utilizācijas kompleksi

Sašķidrinātas gāzes apkures sistēmu ir ērti izmantot arī organisko atkritumu utilizācijas jeb sadedzināšanas kompleksos. Gazifikācija ir izdevīga dažādiem mērķiem, bet īpaši ērta tā ir, piemēram, putnu fermās, kur regulāri nepieciešams kremēt putnu liemeņus, spalvas un blakusproduktus. Atkritumu sadedzināšana ir daudz drošāka un arī ekoloģiskāka metode, nekā to ierakšana zemē, un mūsdienu ražošanas kontekstā, kad no uzņēmumiem tiek aizvien vairāk pieprasīta videi draudzīgu procesu ieviešana, tas ir arī ilgstpējīgākais un uzņēmuma darbības attīstībai visdraudzīgākais risinājums.

Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz
Autonomā gāzes apgādes sistēma Intergaz

Ko saka Intergaz klienti?

Autonomā gāzes apgādes sistēma lieliski noder lieliem ražošanas uzņēmumiem, kuri gāzes katlu lieto ūdens uzsildīšanai sadzīves un tehnoloģiskajām vajadzībām. Jau vairāk nekā 15 gadus viens no uzticamākajiem Intergaz klientiem ir Latvijā plaši pazīstamais uzņēmums Pure Chocolate, kas ražo augstākās kvalitātes šokolādes trifeles ar unikāliem pildījumiem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Pēteris Žimants sadarbību ar Intergaz novērtējis ļoti atzinīgi un atzinis, ka

 “izvērtējot dažādus enerģijas piegādes risinājums, sapratis, ka Intergaz būs uzņēmumam labākais”.  

Ceļot Pure Chocolate jauno ražotni, uzņēmuma komanda saprata, ka ražošanas jaudas ir visai apjomīgas un ka nepieciešams labāks risinājums par elektrību, kuru uzņēmums izmantojis iepriekš. 

“Ražotne atrodas 100 kilometru attālumā no Rīgas, un Intergaz piedāvā lielisku servisu un pēcapkalpošanu – jebkurā attālumā,” piemin Žimants. “Varu atzīt, ka gāzes apgādes jautājums vispār nav uzņēmuma dienaskārtībā – mums ar to vispār nav jānodarbojas, process ir automatizēts un Intergaz paveic pārējo.”